Hållbarhet i fokus

För oss på Joyweek är det viktigt att ta ansvar för den påverkan vår affär har på vår omgivning. I allt vi gör försöker vi minska våra utsläpp och effektivisera vår energianvändning. Vi är stolta över att vara det ledande företaget inom hållbarhet i vår bransch. Du som kund kan känna dig trygg med att vi är dedikerade till att bidra till en hållbar framtid.

Miljöfrågan genomsyrar allt vi gör

Självklart jobbar vi mot FN:s globala hållbarhetsmål, liksom de övriga ledande mätmetoderna. Vi gör regelbundna mätningar och kontroller, för att sedan kunna reducera och klimatkompensera hela vårt klimatavtryck ytterligare. Detta inkluderar givetvis även produkterna och tjänsterna vi levererar till våra kunder.

FN:s mål är våra mål

Att ta rygg på FN:s globala klimatmål är för oss en självklarhet. Vi jobbar intensivt med förnybara energikällor och energieffektivisering (mål 7) i verksamheten. Att motverka klimatförändringar (mål 12) genomsyrar såklart allt vi gör.

GHG-protokollet

Vi mäter alla utsläpp enligt GHG-protokollet. Greenhouse Gas Protocol är en internationell standard för hur företag ska mäta och rapportera sina växthusgasutsläpp. GHG består av tre “scopes”, där vi klimatkompenserar för 1,2 och 3 till 100%.

100% klimatkompensation

Vi klimatkompenserar genom tredjepartsgranskade Gold Standard-certifierade projekt inom förnybar energ, där vi jobbar med allt från solenergi till koldioxidomvandling, bl a i Indien och på Island.

“Vi är jätteglada över Joyweeks satsning på klimatarbete och vi ser fram emot att driva det framåt tillsammans med dem.”
Joel Nord Analyschef, Atmoz Consulting

En hållbar affär

Hur vi driver våra affärer är också del av helheten kring vårt hållbarhetstänk. Det gäller allt från inköpsfrågor till affärsetik. När det gäller inköp använder vi oss av även här av FN:s globala mål, speciellt nummer 8 (anständiga arbetsvillkor i hela leverantörskedjan) och nummer 12 (hållbar konsumtion och produktion). Därför är det extra viktigt för oss att vara noggranna när vi väljer vilka leverantörer vi jobbar med.

Vi har också tagit fram en egen Code of Conduct (baserad på FN:s Global Compact) när det gäller affärsetik, för att vägleda våra medarbetare i att uppträda med integritet och visa respekt mot andra.

Vi vill spegla samhället

Vi är otroligt fokuserade på mångfald, inkludering och ett generellt hållbart företagande. På längre sikt är vårt mål att företaget skall spegla hur samhället ser ut i stort. Vi har satt upp tuffa mål och slagit fast att bland nyrekryteringar skall både andelen kvinnor och erfarna medarbetare vara minst 40%. Detta är en pågående process där vi ständigt försöker öka medvetenheten internt om vikten av dessa frågor.

Vill du veta mer om vårt klimatarbete?

VI berättar gärna mer om hur vi jobbar med hållbarhetsfrågor. Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa till att minska ert klimatavtryck.