Förskola och skola

Tillsammans avgiftar vi barnens vardag!

För att underlätta för dig som kund finns det en symbol på alla produkter inom tillämpningsområdena leksaker, hobbymaterial och möbler som uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav för Giftfri Förskola. Produkterna som har symbolen uppfyller alltså inte bara EU-lagstiftning utan även de stränga krav som Giftfri Förskola ställer. Operation Giftfri Förskola är ett svenskt initiativ som startades av Naturskyddsföreningen 2013.